CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (SIMEX)

497 Điện Biên Phủ, Phường 3, Q. 3, TP.HCM
Điện thoại: 84 – 8 -  38.322.043 / 38.335.394 / 38.324.089 /
84 – 8 -  38.334.236 / 38.326.319 / 38.335.393 / 38.330.810 
Fax: 84 -  8 – 38.392.208
Email: simexhanoi@simexhanoi.com

497 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 03, Tp.HCM

© Copyright of Hanoi Import & Export Joint Stock Company In The South Of Vietnam (Simex) Design by e - Solution