CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM HÀ NỘI (SIMEX)

497 Điện Biên Phủ, Phường 3, Q. 3, TP.HCM
Điện thoại: 38.334.236
Fax: 84 -  8 – 38.392.208

497 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 03, Tp.HCM

© Copyright of HANOI IMPORT & EXPORT JSC IN THE SOUTH OF VIETNAM (SIMEX) Design by e - Solution